Brandvertragende gevelbekleding

Wist je dat:

- op alle nieuwe gebouwen in België, met uitzonderingen van ééngezinswoningen en industriegebouwen, een brandreglementering van toepassing is op houten gevelbekledingen?

- bij laagbouw de gevelbekledingen minstens een brandreactieklasse D-s3,d1 moet bezitten?

- bij middelhoge en hoge gebouwen, de gevelbekledingen minstens een brandreactieklasse B-s3,d1 moet bezitten?

- er altijd brandattesten dienen te worden voorgelegd?

- de brandreactieklasse bepaald wordt door de volledige gevelbekledingsopbouw (isolatie/draagstructuur/houten bekleding)?

- er verschillende methodes zijn om hout brandvertragend te behandelen, ook inclusief voorkleuring?

- Woodstoxx een volledig gamma kan voorstellen die binnen de brandreactieklasses D-s2,d1 en B-s2,d1 vallen, zonder dat er extra brandtesten nodig zijn?

- Woodstoxx ook testen kan voorzien voor producten die nog niet geattesteerd zijn?

- U met al uw vragen bij ons terecht kan in verband met brandvertragende gevelbekledingen?

Aarzel niet, en laat u in deze materie door Woodstoxx bijstaan! U kan ons altijd contacteren via mail: info@woodstoxx.be.
Dankzij een nauwe samenwerking met Warrington Fire Gent, Wood.be, WTCB,... hebben we alle nodige kennis in huis verzameld. We komen met plezier bij u langs, of ontvangen u graag in een van onze belevingscentra.

Anker

[]

Nieuw item
Nieuw item
Nieuw item
Anker

[]

Afbeeldingen