ESF

ESF

Het ESF investeert samen met Vlaanderen & Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. De komende 18 maanden kan Woodstoxx beroep doen op deze Vlaamse en Europese subsidies.
Voor het project duurzaam loopbaanbeleid is er financiële steun van het ESF.