ESF

ESF

Het ESF investeert samen met Vlaanderen & Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. De komende 15 maanden kan Woodstoxx beroep doen op deze Vlaamse en Europese subsidies.
Voor het projectvoorstel 9273: “Woodstoxx 21 Century“, is er financiële steun van het ESF.

Afbeeldingen